Gabrijela, Mateo i mentorica Renata s nagradama za videouradak i instalaciju