Mateo, Gabrijela i mentorica Renata s nagradama za videouradak i instalaciju